Giải quần vợt Úc mở rộng là một trong bốn giải Grand Slam quần vợt lớn,đồng thời cũng là giải đấu đầu tiên trong bốn giải đấu lớn xuất hiện hàng năm,do ảnh hưởng từ bố nên tôi đã theo dõi giải đấu này từ khi còn nhỏ.Tôi đã bị thu hút bởi sự kiện này,vì vậy tôi đã mở ra trang web này để ghi lại tâm trạng của tôi và thông tin về các sự kiện!